Borsamız TURİB Acentesi oldu

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TURİB) A.Ş. ile acentelik sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, üretici ve yatırımcıları, lisanslı depolardaki ürünlerin TURİB platformu üzerinden online olarak alım-satım işlemleri için Burdur Ticaret Borsası’na başvuruya davet ederek, acentelik sözleşmesinin Burdur’a ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Konu hakkında açıklamada bulanan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının Tüm Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)e ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek. (ELÜS)  alım-satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacak. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Borsamız, TÜRİB ile sözleşme imzalayarak TÜRİB Acentesi olmuştur. TÜRİB platformunda işlem yapacak olan ürünler ise şimdilik arpa, buğday, çeltik, fındık, mercimek, mısır, pamuk, soya fasulyesi, zeytin vb. olup ürün yelpazesi ileri ki aşamalarda genişletilerek  hizmet verecektir. Tüm yatırımcılarımızı TURİB platformu üzerinden online olarak alım-satım yapmaları için Borsamıza başvurmalarını bekliyoruz. Acenteliğimiz, ilimize ve üreticimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler. Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.) Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b) Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği, Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği, Vergi Levhası örneği, İmza Sirküleri, Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a), Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

BİLGİ İÇİN LİNK: 
www.turib.com.tr

????????????????????????????????????

24/06/2019 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir