İnsan Kaynakları Politikası

BURDUR TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASIBurdur Ticaret Borsası olarak ; 

✔ Borsamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
 ✔ Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözardı etmeden , iş kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etmek,
 ✔ Borsamızın başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışanın çalışma ortamının iyileştirmesini yapmak
 ✔ Borsa personelinin moralini yüksek tutmak ve  motivasyonun sağlamak için başarılı personeli  ödüllendirmek.    Borsamızın İnsan kaynakları politikasıdır.