İnsan Kaynakları Politikası

Burdur Ticaret Borsası olarak ;

  • Borsamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
  • Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözardı etmeden , iş kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etmek,
  • Borsamızın başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışanın çalışma ortamının iyileştirmesini yapmak
  • Borsa personelinin moralini yüksek tutmak ve  motivasyonun sağlamak için başarılı personeli  ödüllendirmek.

Borsamızın İnsan kaynakları politikasıdır.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun  07/02/2020  tarih, 181/9 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.