Üye İlişkileri Politikası

Burdur Ticaret Borsası  olarak, her zaman üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda;   güçlü, saygın ve güvenilir bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu ilkeyle sizlerin şikâyet ve taleplerinizi karşılamak; kalite standartlarımızı daha da ileri seviyeye ulaştırıp, hem daha iyi hizmet sunmak  için “Üye İlişkileri Politikamızı” oluşturduk.

Güvenirlik : Borsa üye sicil ve tescil bilgilerinin korunması,istatistiki bilgilerininin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

Şeffaflık ve tarafsızlık: Borsa üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri heran ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.Borsa tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

Kalite : Borsa üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devan etmektedir.

Görev Bilinci İle Hareket Etmek : Borsa Organ üyeleri ve ,personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış  görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

Çözüm odaklı olmak ; Üyeleriden ,organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Borsaya ve ilimize ait sorunlarınların çözerken; çözüm odaklı ,hızlı,üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

 Gizlilik: Borsa’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle   kişisel veriler  her zaman gizli tutulmaktadır.

Güncellik : Borsa üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini ,mali bilgileri ,istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Borsa idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun ,dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır.

Yeniliğe Açık Olmak :Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak , çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.çalışır.

Farklılık Oluşturmak : Diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamarını artırmayı ilke edinmiştir.

Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak : Borsa, topluma faydali olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak : Sosyal sorululuk projeleri üretir,mevcutlara katkı sağlar.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun  07/02/2020  tarih, 181/9 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.