Temiz Ekran Masa Politikası

İçerik Ekle…1.0 Kapsam

Bu politikanın amacı ekranları temiz tutarak güvenliği sağlamaktır. Ekran koruyucunun bulunmaması yetkisiz kişilerin bilgisayar ortamında bulunan bilgilere erişilmesini sağlayabilir
2.0 Kapsam

Bilgisayar kullanan tüm personeli kapsamaktadır.
3.0 Politika
a) Hassas bilgileri içeren kağıt ve elektronik ortamlar kullanılmadığı zaman kilit altında bulundurulacaktır.

b) Bilgisayar başından kalkarken ekran koruyucu devreye sokulacaktır.

c) Ekran koruyucu otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmalıdır, devreye girme süresi olarak minimum süre seçilmelidir.

d) Ekran koruyucu parola ile açılabilecek şekilde ayarlanmalıdır.e) Masa üstünde kullanılmayan bilgiler bırakılmayacaktır.

f) İmha edilmesi gereken kağıt ortamındaki gizli bilgiler yırtılarak imha edilecektir.g) Fotokopi makinasında kağıt ortamındaki gizli bilgiler bırakılmayacaktır.

h) Fotokopi makinasında çekimler sadece yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

i) Hassas bilgiler ile ilgili alınan notlar masa üstünde bırakılmayacaktır, bu notlar yırtılarak imha edilecektir.

j) Hassas bilgi içeren evraklar yazıcıda bırakılmayacaktır.

Yönetim Kurulunun 18.11.2016 tarih, 872/1 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.