Yönetim Kurulu

BAŞKAN – TOBB Delegesi

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

BAŞKAN YARDIMCISI

Kahraman ARLI

BAŞKAN YARDIMCISI

Adnan YANIKARA

SAYMAN ÜYE

Cengiz GÜRCAN

ÜYE

Niyazi BOZ