Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

Category: Haberler

Borsamızdan ve güncel haberler

Tarımsal Üretim Yönetmeliği ile Planlı Üretim Dönemi Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiyle ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan “Tarımsal Üretimin Planlanması” Yönetmeliğine dair değerlendirmelerini paylaşan BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Yerel dinamiklerin talep ve görüşleriyle şekillenecek bu uygulamayı önemsiyoruz. Yönetmeliğe göre kimse, ‘ben bu yıl, bu ürünü yetiştiriyorum’ diyemeyecek. Çiftçi, üretici ve yetiştiricilerimiz faaliyetine başlamadan en az 15 gün önce Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne veya E-Devlet üzerinden başvurularını yapacak. Valilik kararıyla, Burdur Ticaret Borsamızın da yer alacağı Teknik Komite kurulacak. Tarım arazilerinde yapılan incelemelerin ardından toprak verimine, üretim dönemlerine, yerel ihtiyaçlara ve maliyetlere göre ürün veya ürün gruplarının asgari ve azami üretim miktarları belirlenecek.” dedi. 

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın doğru yapılması kadar, çiftçinin de üretime daha fazla katılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gündüzalp,“Ülkemizde artan şehir nüfusu tüketimi de artırırken, üretim azalıyor. Bu durum ülkemizi ithalata mahkum ediyor. Oysa bizim üretimi ve tarımsal ihracatı güçlü ülke konumunda olmamız gerek. Güçlü bir ülke olmak istiyorsak, çiftçimizi toprakla yeniden buluşturacak adımların da ivedilikle atılması, bir dönüm tarım arazisinin boş bırakılmaması gerekiyor.” dedi. 

Komitede BTB’de olacak 

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, süreçle ilgili verdiği bilgide, “Resmi Gazete’de yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkındaki Yönetmeliği ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin planlanması illerde Valilik kararıyla kurulacak Teknik Komite tarafından yapılacak. Yönetmeliğe göre izinsiz üretim yapılamayacak. Çiftçi, üretici ve yetiştiricilerimiz faaliyetine başlamadan en az 15 gün önce Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne veya E-Devlet üzerinden başvurularını yapacak. Tahkim komisyonları, keşif komisyonları ve tespit komisyonlarının tarım arazilerinde yürüttükleri çalışmaların ardından Burdur Ticaret Borsamızın da yer alacağı Teknik Komite, üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için şehrimizdeki üretim planlamasını yaparak, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’na iletecek. Üretim dönemlerine göre ürün veya ürün gruplarıyla asgari ve azami üretim miktarları belirlenecek.

Üretimde, mevcut sosyo-ekonomik koşullar, üretim maliyetleri, gelir düzeyi, uluslararası gelişmeler, iç ve dış ticaret, tarım ve gıda sektörünün mevcut durumu ve gelişme trendi ile çevre faktörleri dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla tarım, tarımsal sanayi ve kırsal kalkınmada entegrasyonu sağlayacak yöntemler uygulanacak. Arz güvenliğinin temini, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliklerini de dikkate alan uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlanacak. Nüfus projeksiyonları, üretim, fiyat, ihracat, ithalat ve tüketim değişkenlikleri için ise geçmiş dönemlere ait istatistikler değerlendirilecek. İklim, toprak, su, topografya, arazi sınıflandırılması, ürün uygunluk haritaları, coğrafi bilgi sistemi gibi verilerden yararlanılacak.

Su kısıtı, sosyo-ekonomik koşullar, pazarlama olanakları, örgütlülük durumu, tarımsal altyapı, tarımsal sanayi durumu, depolama ve işleme kapasitesi, çiftçilerin mevcut alet ve ekipman varlığı, sulama durumu, münavebe, iş gücü olanakları, mera varlığı, otlatma kapasitesi, hayvan varlığı, su ürünleri üretim potansiyeli ve çiftçi deneyimleri göz önüne alınarak hazırlanacak rapor doğrultusunda, ürün veya ürün gruplarında, üç yıllık dönemleri kapsayacak şekilde havza veya işletme bazında her yıl üretim planı yapılacak.” dedi.

Taleplerimiz kısmen de olsa dikkate alındı

Açıklamasında üretimdeki problemlere de değinen BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Havza bazlı yanlış uygulamalar, yaşanan su krizleri ve iklim değişiklikleri tarımsal üretimde ciddi engellere sebep oluyor. Bunlarla birlikte artan şehir nüfusundan doğan tarımsal ve hayvansal tüketim ihtiyaçları, girdi maliyetleri ve nakliye sebepli fiyat değişkenlikleri hem üreticiyi hem tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Üretimde yaşanan sorunlara karşı taleplerimizi yıllardır iletmekte ve çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz aylarda taslak olarak paylaştığı bu yönetmelik çalışması, taleplerimiz kısmen de olsa dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle yürürlüğe girdi.” dedi.

Yönetmelikle hangi sorunlar çözülecek?

Başkan Gündüzalp, uygulamanın hayata geçmesiyle oluşacak avantajları şu sözlerle sıraladı; “Bu yönetmeliğin başarılı bir şekilde uygulanması tarımda sürdürülebilirlik adına büyük avantajlar sağlayacak. Tarımsal arazilerimiz verimli kullanılacak, gelecek kuşaklara daha verimli tarım arazileri bırakmamızı sağlayacak. İklim krizleri ve kuraklığa karşı öngörülebilir ve yönetilebilir tarım uygulamaları hayata geçirilecek.”

Uygulama üretimdeki maliyetleri düşürmeyecek

Tarımsal ve hayvansal üretimde havza bazlı radikal kararların alınmasını desteklediğini ifade eden Başkan Gündüzalp, “Yayınlanan yönetmeliğin eksiklerine rağmen doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama belirtmem lazım ki üretimde yaşanan problemler sadece havza bazlı üretimin kontrol edilmesiyle çözülecek problemler değil. Bugün üretimin en büyük sorunu gençlerimizin tarımdan uzaklaşması, az sayıda kalan mevcut üreticinin en büyük sorunu ise maliyet ve pazar. Üretimdeki maliyetleri düşürecek, pazar imkanı sunacak ve tüketiciye ucuz ürün sağlayacak kararların ciddi bir şekilde hayata geçirilmesi ve takibi gerekiyor.” dedi.

Köyüne dönmek isteyene taşınma desteği verilsin

Kırsal nüfusun %7’lerin altına düştüğünü, artan maliyetler nedeniyle de tarımsal ve hayvansal üretimin ciddi oranda gerilediğini hatırlatan Gündüzalp, “Uygulamayla ulusal üretim ve tüketim ihtiyaçları ortaya konulacak ama üretim eksik kalacak. Bu da ithalata yönelmemize neden olacak. Bizim üretim – tüketim dengesini sağlamamız, hatta üretimi artırıp ihraç eden pozisyona gelmemiz gerekiyor. Bunun tek yolu da dün üretici pozisyonundayken bugün çeşitli sebeplerle şehirlere göç edip tüketici haline gelen çiftçilerimizi yeniden kazanmak. Bakanlığımızın kırsal bölgelerimize ivedilikle eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağı alanlar inşa etmesi, projeler hayata geçirmesi gerekiyor. Gerek sigorta prim desteği, gerek şehirde artan kira ve yaşam koşulları nedeniyle köyüne dönmek isteyenlere taşınma desteği gibi teşviklerle de şehirlerdeki çiftçilerimizi yeniden üretime dahil etmesi gerekiyor.” dedi.

Read More

Başkan Gündüzalp: Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu hatırlaması gerekiyor

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, MAKÜ’de kurulması için senato kararıyla YÖK’e başvurulduğu açıklanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne dair açıklamalarda bulundu. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gündüzalp, Tarım ve Hayvancılık Liselerinin de açılması gerektiğinin altını çizdi. Tarımsal üretimde yaşanan problemlere de değinen Başkan Gündüzalp, Gıda Milliyetçiliği yapan ülkelere karşı Türkiye’nin güçlü bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu hatırlaması, Burdur’un da bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Fakülteyle tarımsal üretimde gücümüzü artıracağız

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulması kararını önemsediğini aktaran Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, “Başta MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve Senato Üyeleri olmak üzere bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fakültemizin YÖK tarafından hızla onaylanmasını ve öğrenci almasını sabırsızlıkla bekliyorum. Veteriner Fakültesi’yle Burdur’un hayvancılık alanında gelişmesine ve üretim gücünü artırmasına büyük katkılar veren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin, açılacak yeni fakülteyle de gelişen pazar, teknoloji ve ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel yöntemler ve araştırmalarla tarımsal üretimde gücümüzü daha da artıracağını düşünüyorum.” dedi.

Burdur’un üzerine düşeni yapması lazım


Yıllardır yanlış uygulanan politikalar, artan maliyetler, kuraklık ve göçle kırsal kesimlerde tarımsal üretim gerilediğine vurgu yapan Başkan Gündüzalp, “Türkiye’nin üretim gücü kırılmıştır. Son dönemde yaşanan salgınlar ve savaşlar, oluşabilecek küresel bir krizde gıdaya erişimin ve tüketimin aksayacağını göstermiştir. Bazı üretici ülkeler Kovid-19 pandemisi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşında, yaşanabilecek problemlere karşı Gıda Milliyetçisi bir yaklaşım gözeterek ihracatı durdurma ya da kısıtlama yoluna gitmiştir. Bu tür uluslararası krizlere karşı Türkiye’nin güçlü bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu hatırlaması, Burdur’umuzun da bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir.” sözleriyle, ülkemizin kalkınmak için tarımsal üretimi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.


Üretimde çeşitliliği artırmalıyız


Tarımsal üretimde artan maliyetlere karşı çözümlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtip, “Diğer taraftan ilaç, mazot, gübre ve elektrik maliyetlerine ek olarak artan nakliye masrafları baş edilemez noktalara ulaşmıştır. Tarladan çıkan ürünün tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen sürede fiyat farkı %1000’lere varmıştır. Bu krize karşı Burdur’da da tüketim ürünlerindeki oranlar ve havza analizleri yapılarak, tarım çeşitliliğini güncelleyip tüketiciye daha ucuz ürün sunmak gerektiği ortadadır.” diyen Başkan Gündüzalp, özellikle gıda ürünlerinin Burdur’da daha fazla üretilerek nakliye masrafının azaltılıp, tüketiciye daha ucuza sunmak gerektiğine değindi.

Tarım ve Hayvancılık Liselerinin de açılması gerek

Tarım ve hayvancılık eğitimini lise düzeyinde de artırmak gerektiğine vurgu yapan Başkan Gündüzalp, “Akademik çalışmaları önemsiyor, şehrimizin tarım ve hayvancılığına yön vereceğine inanıyorum. Fakat Tarım ve Hayvancılık eğitimini lise düzeyinde de sürdürmek gerekiyor. Tefenni’de kurulan Tarım Lisemizin başarılı çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Türkiye’de sayısı 144’e ulaşan bu liselerimizin sayısının artırılması gerekiyor. Ekonomisinin %40 tarım ve hayvancılığa dayalı bir şehirde 1 tane lise yetmez. Valimiz, milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla, bu talebimizi Milli Eğitim Bakanlığımıza iletip Burdur’a Tarım ve Hayvancılık Liselerinin kurulmasını sağlamalıyız.”dedi.

Yeni Fakülte büyük sorumluluklar üstlenecek

Başkan Gündüzalp açıklamasının devamında, “Tarımda yaşanan sorunları ve çözüme yönelik ihtiyaçları ortaya koyduğumuzda, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemize büyük sorumluluk yükleneceği ortadadır. Yereldeki sorunlarımızın ivedilikle çözülmesi için Türkiye’ye rol model olacak Çiftçi-Üniversite-Sivil Toplum işbirliğini güçlü bir şekilde ortaya koyacağımıza ve başarılı olacağımıza inancım tamdır. Topraktan aldığımız gücümüzle şehrimize can suyu olmamız, üretimden uzaklaşan çiftçilerimizi yeniden üretime döndürmemiz, gençlerimizi şehirlerde iş arayan değil tarımda üreten çiftçiler haline getirmemiz, tarımsal ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmamız gerekmektedir. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Burdur Ticaret Borsası olarak şehrimizde tarım ve hayvancılığın gelişimi ve önündeki sorunların giderilmesi için dün olduğu gibi yarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz.” dedi.

Read More

Başkan Gündüzalp, Ankara’da üreticilerin sesi oldu

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı. Başkan Gündüzalp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanların katıldığı toplantıda söz alarak, ‘Yaşlanan Nüfus/Üretim Planlaması, Yağlı Tohumlara Teşvik, Finansal Sorunlar, Tarla ile Market Arasında Oluşan Fahiş Fiyat ve Çiğ Süt Fiyatının Belirlenmesinde Ulusal Süt Konseyi’nin Aktif Olması’ gibi konulara değinerek,  acilen çözüme kavuşturulması talebinde bulundu.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, TOBB’da düzenlenen ‘Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’de katıldı.

Ekonomi Şurasında bölge adına 3 dakikalığına söz alan Başkan Gündüzalp, kırsalda yaşlanan nüfusa dikkat çekerek, “köylerdeki gençlerimiz farklı nedenlerle artık tarımla uğraşmak istemiyor, kente göç etmek istiyor. Gençlerimizi tarımda tutabilmek için genç çiftçi hibe desteği gibi projeler arttırılmalı, faaliyet alanları genişletilmeli, üreticilerimizin refahı arttırılmalıdır.

Çiğ süt fiyatının belirlenmesinde Ulusal Süt Konseyi daha aktif bir rol üstlenmeli, Gıda Komitesi çiğ süt fiyatlarını açıklayan kurum olmaktan acilen çıkarılmalıdır” dedi.

Burdur’un, Anason ve Rezene üretiminde Türkiye pazarının yaklaşık %35’ini oluşturduğuna dikkat çeken Gündüzalp, “Endüstriyel tarım ürünleri olan Anason, Rezene, Haşhaş ve Susam gibi bitkiler, Bakanlık tarafın doğrudan desteklenmeli, bu ürünlere özel teşvik verilmelidir. Enflasyonu bastırmak için gıda fiyatlarını sabit bırakamayız. Üretimdeki nakliye ve lojistik giderleri başta olmak üzere, üreticimizin girdi yükünü azaltmalıyız. Yüksek girdi maliyetlerinden dolayı üreticimizi üretimden kaçırıyoruz. Kaçırdığımız üreticiyi, tekrar üretime döndürme gibi bir şansımız yok. Biz bu konularda sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Girdi maliyetlerindeki artışı, gıda fiyatlarını sürekli olarak tetiklediğinin altını çizen Gündüzalp, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Dünya’da gıda fiyatları son 1 yılda 11,8 artarken, ülkemizde %61 oranında arttı. Gıda enflasyonunu düşürmek için üretici fiyatları yerine nakliye maliyetlerini düşürücü önlemler alınmalı. Yaş meyve/sebzedeki üreticinin tarla fiyatı ile tüketici fiyatları arasında uçurum sürekli gündeme geliyor. Bu sorun ancak direkt alım yapan ve satış ağı çok geniş zincir marketlerin semt pazarlarındaki fiyatlara orantısıyla çözülebilir. Bakanlık, semt pazarlarındaki fiyatlarla orantı kurmayan zincir marketlere, çıkarılacak kanun ile yaptırım uygulamalıdır.

Üretimini belgeleyemeyen veya geçmişte kullandığı bankacılık ürünlerinde gecikmelere, icralara uğramış çiftçilerimiz ise finansmana erişmekte zorlanıyor. Ancak, bu kez de üretimini belgeleyebilen ve bankacılık sektörü açısından kötü kredi geçmişi olmayan işletmelerde finansmana ulaşmakta zorlanmakta hatta erişememekte. Finans şirketleri sorun olmadığını beyan etse de reel de bu işletmeler finansa ulaşamamakta. Bu konuda da sizlerden ivedilikle destek bekliyoruz.”

18/08/2023 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Read More

BTB Başkanı Gündüzalp’in 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bir mesajı

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Ticaret Borsası Başkanı Gündüzalp, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 tarihinde, milletimizin birlik ve beraberliğine, demokratik düzenimize, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Yüce Türk milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğinin Anayasal güvencesi olan demokratik düzenimize ve milli iradeye, cesaret ve kararlılıkla, canını ortaya koyarak büyük bir özveriyle sahip çıkmıştır.Geleceğimizi etkileyecek olan bu milli şuur, birlik ve beraberlik arzusu ile oluşan huzur ortamıdır. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Devletimizin bütünlüğü, bayrağımızın varlığı, ülkemizin bekası söz konusuysa gerisi teferruattır. Halkımız, 15 Temmuz 2016 gecesi yurdumuzun dört bir tarafında, tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını feda ederek engellemiştir.15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu mücadelenin yıldönümü vesilesiyle, bir kez daha hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerimizi, aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Read More

Başkan Gündüzalp’ten Ankara Turu

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, başkent Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Burdur Milletvekilleri İzzet Akbulut, Mustafa Oğuz ve Prof. Dr. Adem Korkmaz’ı, sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’i ziyaret eden Başkan Gündüzalp, sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Öncelikli olarak, çiftçimizin yetiştirdiği Arpa ve Buğdayı satmakta zorlandığını ve mağdur olduğunu dile getiren Gündüzalp, “Şuanda piyasadaki tek alıcı Toprak Mahsulleri Ofisi. Aşırı yoğunluktan dolayı tıkanmalar yaşandığı için ürününü paraya çevirmek isteyen çiftçimiz, açıklanan rakamların altında ürününü satmak zorunda kalıyor. TMO’nun yaşanan aksaklıkları bir an evvel giderip, Arpa/Buğday alımında sadece ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin değil, ÇKS’ye kayıtlı olmayan çiftçilerin de ürünlerini alacağını duyurmalı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ulusal Süt Konseyi’nin 10 aydır çiğ süt fiyatını açıklamadığını, artan enflasyon ve buna bağlı olarak girdi maliyetleri karşısında, üreticiyi koruyacak bir fiyatın en kısa sürede açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

13/07/2023 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Read More

BTB Başkanı Gündüzalp: Ülke olarak yapısal sorunlara odaklanmalıyız!

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp yaptığı açıklamada, geride bıraktığımız seçimler sürecini değerlendirirken, gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik beklentileri de dile getirdi.

Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiği dönemde, genel seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir demokratik olgunluk içerisinde atlatmayı başardığını, örnek bir demokrasi sınavı verdiğini, seçmenin hür iradesini sandığa yansıttığını vurgulayan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Her seçim sonrası kullanılan klasik bir laf olsa da, en doğru tanımlama gibi, ‘seçim bitti, geçim telaşı başladı diyoruz…’ ifadelerine yer verdi.

‘Yorucu bir seçim gündeminin ardından Türkiye’nin ve kentimizin artık esas meselelerine eğilmesi, yapısal sorunlarına odaklanması, yeni dönemde önümüzdeki beş yıllık süreçte tüm enerjimizi bu problemlerin çözümüne harcamalıyız’ çağrısında bulunan Gündüzalp, “Seçim bitti, geçim derdi’ tanımlaması da net bir şekilde ortaya koyuyor ki; sorunlarımızın temeli ekonomik meseleler. Hele tarım ve tarıma dayalı hayvancılık sektöründeki yapısal problemlerin çözümü için atılacak adımlar, geleceğimiz için büyük önem, hayati değer taşıyor” dedi.

Önümüzdeki yıllarda da, gerek dünya koşulları, içinde bulunduğumuz zor, sıkıntılı süreçler, Gıda’nın stratejik değerini daha da artıracağına dikkat çeken Gündüzalp, “Öyleyse; adeta ses bayrağımız haline gelen, üretim gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, yine altını çiziyoruz. Sloganvari söylemlerden öte, içini dolduracağımız bir üretim hamlesi, üretim seferberliği Türkiye’yi ve Burdur’umuzu çok daha ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

‘Planlı üretim, olmazsa olmaz’ diyen Gündüzalp, açıklamasını şe şekilde sürdürdü, “‘Üretim, üretim, üretim, başka çaremiz yok!’ Tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda sektöründeki gelişmeler, partiler üstü, siyaset üstü bir bakış açısıyla ele alınması gereken temel konu başlıkları olmalıdır. Çiftçimizin, üreticimizin öncelikli sorunları belli. Girdi maliyetleri sorununun kalıcı bir biçimde çözüme kavuşturulması, üretici gelirlerinin artırılması, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemin işlerlik kazanması, ana beklentilerimiz. Seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, 28 Mayıs gecesi yaptığı konuşmada, tarım bahsinde bu konulara değindi.

Artık; seçim bittiğine, geçim telaşı öne çıktığına göre, seçim sürecinde verilen sözlerin, yaklaşımların süratle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Malumunuz dövizdeki hareketlenmeler, yine tarımda girdi fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır. Girdi maliyetlerinde bu kısırdöngünün, açmazın kalıcı bir şekilde çözülmesi en büyük beklentimiz. Kurban Bayramına da yaklaştığımız şu günlerde, yine yapısal anlamda ciddi sorunlarımız var. Tarım desteklerinin ve hâlihazırda açıklanmayan hububat fiyatların da acil bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü üreticimiz ürettiği ürünün fiyatı bilmek istiyor. Diğer taraftan, gıda enflasyonu en önemli tehdit olmaya devam ediyor… İşte; bu özetlemeye çalıştığımız sorunlar dizisinin güçlü bir iradeyle ele alınmasını, gündelik müdahaleler yerine geniş bir bakış açısıyla, gelecek planlamasını da içeren yaklaşımların sektörümüze hâkim olmasını umut ediyoruz.”

02/06/2023 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Read More

BTB Heyeti TOBB 79. Genel Kurulu’na Katıldı

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu’na katıldı. TOBB Genel Kurul Delegeliğinde 10’ncu yılını tamamlayan Gündüzalp, Hizmet Şeref Belgesi alırken, yapılan çekilişle 47’nci TOGG’u Burdur Ticaret Borsası’na kazandırdı.

Meclis Başkanı Hikmet Çangır, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB delegesi olan Ömer Faruk Gündüzalp, Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Mehmet Kaya ve Genel Sekreter Naile Küçükkepeci Ergün, 30-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen TOBB 79’ncu Genel Kurulu’na katıldı. Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB İkiz Kulelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Törende, Burdur Ticaret Borsası Ömer Faruk Gündüzalp, TOBB Genel Kurul Delegeliği görevinde 10’ncu yılını tamamlaması nedeniyle, Hizmet Şeref Belgesi’ni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Törenin ardından, yerli otomobil TOGG talep eden oda ve borsalar arasında kura çekimi düzenlendi. Kurada, 47 numarayı çeken Borsa Başkanı Gündüzalp, “Kısa bir süre sonra yerli otomobilimiz olan TOGG’u, Borsamıza kazandırmış olacağız. İlimize ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca, TOBB Genel Kurulu’na tek aday olarak seçime giden Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve nezdinde yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Gündüzalp, seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti ve iş dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Read More

BTB Başkanı Gündüzalp: Aç Kalmamak İçin Tarımın Sürekliliği Şart!

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı beklentilerini içeren bir açıklama yaptı. Ülke ekonomisi açısından oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Gündüzalp, “birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de pek çok sıkıntıya, girdi fiyatlarına rağmen, tarım çarkı zor da olsa döndü. Çarkın, rahat bir şekilde dönebilmesi için girdiler üzerindeki vergi yükü mutlaka kaldırılmalı, çiftçi daha çok desteklenmeli. Sorun belli çözümü belli. 2023 yılı, Türk tarımının şahlandığı yıl olmalı” dedi. EN ÇOK KONUŞULAN BORSA OLDUKBurdur Ticaret Borsası’nın, birçok sosyal projede yer aldığını, üreticinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ürettiğini, destek verdiğini, üyelerine en kaliteli şekilde hizmet vermeyi amaçlayan akreditasyon sistemini başarıyla sürdürerek, uluslararası standartlarda hizmetler sunduğunu aktaran Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Burdur Ticaret Borsası, 2021 ve 2022 yıllarında, 113 borsa içerisinde, üretici sorunlarını bölge ve ülke gündemine taşıyan öncü meslek kuruluşu oldu. Tarımın asli temsil mekanizması olan Burdur Ticaret Borsası, üreticimize sahip çıkmaya, üyelerimizin cesur sesi olmaya devam edecektir” dedi. 2022 YILI HEPİMİZ İÇİN ZOR GEÇTİ2021 yılının sonundaki açıklamalarla, tarım ve gıda sektörünün hem 2021 karnesini çıkardıklarını hem de 2022 yılına dair öngörüleri paylaştıklarını dile getiren Gündüzalp, “etkisini giderek hissettiren küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği, dünyada artan nüfus yoğunluğu, beslenme ihtiyacı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının azalması, köyden kente göçün devam etmesi, tarım nüfusunun yaşlanması, tarım yapılan arazilerin imar veya farklı sebeplerle kaybedilmesi ve artan girdi maliyetleri gibi temel konular ışığında, hepimiz için zor geçen bir yılı daha geride bıraktık” şeklinde konuştu. TARIMSAL ÜRETİMDE 1. GIDA ENFLASYONUNDA DA 1. OLDUK Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin, tarımsal üretimde Dünya’da ve Avrupa’da sayılı ülkeler arasında yer aldığını aktaran Gündüzalp, “Ülkemiz; Dünya sebze üretiminde 4., meyve üretiminde 5., Avrupa’da tarımsal üretimde 1., sığır varlığında 1’nci sırada yer alıyor. Diğer taraftan, girdi fiyatlarından dolayı, gıda enflasyonunda da 1. sırada yer alıyoruz. Bu tamamen yanlış tarım politikalarının sunucudur. Gıda enflasyonunun yükselmesindeki temel nedenlerini, son 4 yıldır gerek yaptığımız açıklamalarla gerekse konunun muhataplarıyla birebir görüşerek anlattık, anlatmaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı. GİRDİ MALİYETLERİ ALDI BAŞINI GİTTİGirdi maliyetlerinden dolayı, tüketicilerinde ucuz gıdaya ulaşamadığını ifade eden Gündüzalp, “son 1 yılda gübre, ilaç, tohum, mazot, elektrik ve yem fiyatlarındaki artışlar, gıda enflasyonunun yükselmesinde en etkili rol oldu. Son 1 yılda kesif yem yüzde 55, mazot yüzde 93, elektrik yüzde 100, ilaç fiyatları ise yüzde 95 oranın da artış gösterdi. 2021 yılı Ağustos ayında tonu 4.570 TL olan üre gübresi yüzde 183 artarak, 2022 Aralık ayı itibarıyla ton fiyatını 12.940 TL ile kapattı. Maliyetlerdeki artışlar, üreticimizin gelirinin düşmesine sebep oldu. Diğer taraftan, tüketicimizin tarım ürünlerine ödediği fiyatlardaki artışın önemli bir kısmı ise üretici ile market arasındaki farktan kaynaklandı. Kısacası, maliyetler düşürülmeden, üretici ve tüketici arasındaki makası daraltmadan, ucuz gıdaya ulaşılması uzun süre mümkün gözükmüyor” diye konuştu. TAHIL İTHAL EDEN ÜLKE OLDUKTürkiye’nin, 26 milyon hektarlık tarım alanına sahip olmasına rağmen, Temmuz-Kasım döneminde, Rusya’dan en çok buğday ithal eden ülke olduğunun altını çizen Gündüzalp, “kendi üreticimizi desteklemek, daha çok üretmesini sağlamak yerine, 2022 yılında pirinç ithalatı, Ayçiçeği yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Kendimize yetmeyeceği için, tereyağı ve Kırmızı et ihracatı yasaklandı. Üreticimizin elektrik borçlarının sıfırlanması gerekirken, ödenemeyen elektrik faturaları için sıfır faizli kredi verildi. Bir zamanlar kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alan Türkiye, işte bu saydığım nedenlerden dolayı arpa, buğday, pirinç, mısır ve daha birçok tarım ürünü ithal eder oldu” ifadelerini kullandı. PANDEMİ SÜRECİNDEN DERS ÇIKARMADIKTürkiye’nin, potansiyeli açısından bakıldığında, Dünya’nın lider tarım üreticilerinden biri olmayı en başından beri hakkettiğini vurgulayan Gündüzalp, “Pandemi süreci, gıda arzı ve güvenliğini net bir şekilde gözler önüne serdi. Ama ne hikmetse hala daha bu durumdan ders çıkarmadık, çıkarmamak için de inat ediyoruz. Bizler, ülke olarak tarımsal ve hayvansal üretimi maksimum seviyede artırmamız lazım. Çünkü, gün gelecek artan nüfusla birlikte tarım yetersiz kalacak, insanlar doymayacak. Tarım geçmişi güçlü bir ülke olarak, bunu başarmak çok da zor değil. Üreticimiz hiçbir zaman üretimden korkmadı. Maliyetlerden dolayı yılmadı, bıkmadı, üretimine devam etti” dedi. KURAKLIKLA İMTİHAN EDİLİYORUZGirdi maliyetlerinin yanı sıra ülkeyi ve üreticiyi tehdit eden diğer bir sorunun, kuraklık olduğunu vurgulayan Gündüzalp, “2019 yılından bu yana Eylül, Ekim ve Kasım ayları yağışları normallerin altında gerçekleşiyor.2022 Eylül ayı yağışlarında mevsim normallerine göre yüzde 23 azalma görüldü. Yine sıcaklık verilerine bakıldığında 2022 yılı eylül ayı son 52 yılın en sıcak 7. Eylül ayı olarak gerçekleşti. 2019 yılından bu yana Eylül, Ekim ve Kasım ayları yağışları normallerin altında gerçekleşiyor. Bundan dolayı, ülkenin büyük bölümü, şiddetli kuraklık yaşadı. Ocak ayındayız ve hala beklenen yağışlar olmadı. Yetkililer acaba kuraklıkla ilgili bir durum eylem planı hazırladı mı?” diye konuştu. Kendilerine iletilen sorunları rapor haline getirerek, gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, gerek Tarım Bakanlığına, gerek Ticaret Bakanlığına ve gerekse milletvekillerine sunduklarını ve çözüm aradıklarını ifade eden ve Gündüzalp, tarımda kronikleşen sorunların üzerine acilen gidilmesi gerektiğini ifade ederek, 2023 yılı beklentilerini şu şekilde sıraladı: Tarım ve Orman Bakanlığı, süreklilik ve verimlilik arz eden, üretimi, üreticiyi ve katma değeri ön plana çıkarın bir tarım politikasını biran evvel devreye sokmalı.Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilerek, havza bazlı üretime teşvik edilmeli. Tarımsal destekler yılın başında açıklanmalı, ekim planlamasıyla ülkenin ihtiyacı olan ürünler ekimi teşvik edilmeli. Ve bir sonraki ürün tohumu tarlaya düşmeden, çiftçinin üretim maliyeti hesaplanarak, nakit ihtiyacının en çok olduğu zamanda ödenmeli.Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçilerek, arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli. Marjinal tarım arazisi haricinde, işlenmeyen tarım arazileri, yine tarımla uğraşan, tarımla iştigal olan kişilere devredilmeli ve mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı. Küçük aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kadın ve gençler daha çok desteklenmeli.Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için kuruluş ve yönetimleriyle ilgili kanunu yeniden düzenlemeli, yöneticilerine mutlaka tüm şahsi varlıklarıyla sorumluluk getirilmeli.Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, ürün sağlığı ve hayvan sağlığını sağlamak amacıyla, tohumdan soframıza tüm zincirde etkin bir denetim sisteminin devreye alınmalı, market yasası biran evvel çıkarılmalı. Tarımda üretim azaldığı için fiyatlar yükseldiğinde, üreticiye ithalat sopası gösterilmemeli, gümrük vergileri sıfırlanmamalı. Ayrıca et ve sütte fiyat istikrarı sağlanmalı. Çiğ süt fiyatını baskı altında tutarak süt-yem paritesine müdahale edilmemeli, parite bozulduğunda, çiğ süt fiyatları o günün şartlarına göre güncellenmeli. Sözleşmeli tarım modeli desteklenmeli. Çiftçilerin kullandığı ana girdiler üzerindeki vergi yükü, mutlaka kaldırılmalı.

Read More

Borsa Başkanı Gündüzalp: Mazot/Gübre Desteğinde Sicil Taraması Kaldırılmalı!

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2022 mazot ve gübre desteğinin, üreticilerin hesaplarına doğrudan aktarılmayıp, kredi olarak kullandırılması uygulamasının yanlış olduğunu belirterek, “Üreticinin hakkı olan destek, neden hesaplarına yatırılmayıp, kredi olarak kullandırılıyor. Girdi maliyetlerinden dolayı zor bir dönemden geçen üretici, Ziraat Bankası tarafından kredi notuna bakılarak uygulama dışında kaldığında, daha da zor duruma düşecektir” dedi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, gübre ve mazot desteği ödemesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, mazot ve gübre desteğinde, bu yıl çok farklı bir uygulamaya imza atıldığını belirten Gündüzalp, “Desteklemenin yıl içinde alma imkânı sağlanmıştır. Ancak nakdi para olarak ödenmemesi, Ziraat Bankası’nın herhangi bir kartına, alacağı destek miktarı kadar limit yükleme uygulaması, bir sürü soru işareti ve sorunları beraberinde getirmiştir. ” ifadelerini kullandı.

Üreticin hakkını gasp eden en temel sorunun, Banka tarafından uygulanacak sicil taraması olduğunu vurgulayan Gündüzalp, “Traktörüne mazot koyarak, tarlasını ekmek isteyen üreticimiz, sicil ve kredi notu barajına takıldığında, desteklemeden yararlanamayacak. Ya destekler, bundan önce olduğu gibi hesaplara yatırılmalı, ya da mazot ve gübre desteğini hak eden üreticimize uygulanan sicil taraması kaldırılmalı. Destek tutarı az olan üreteci, banka prosedürleriyle uğraşmamak adına, belki de desteğini almaktan vazgeçecektir. Bu konuyu, Burdur milletvekillerimize aktardık. Onlarda, çözümü için gerekli adımları muhakkak atacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimiz, üreticimize köstek değil destek olmalı, üreticimizin hak kaybına uğramaması için acilen Ziraat Bankası yöneticileriyle bir araya gelerek, tüm üreticilerin bu haktan koşulsuz olarak faydalanmalarını sağlamalıdır.”

04/11/2022 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Read More

Borsa Heyetinden Vali Arslantaş’a ziyaret

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Burdur Valisi Ali Arslantaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Başkan Yardımcısı Arif Çakır, Meclis Üyesi Suat Atalay ve Genel Sekreter Naile Küçükkepeci Ergün, Vali Ali Arslantaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında başkan Gündüzalp, üyelerin desteği ile yeni dönem için güven tazelediklerini belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, Borsa üyelerin, üreticilerin sesi olmaya, sorun ve taleplerin çözümü noktasında, çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Arslantaş, borsa üyelerinin takdiriyle tekrar güven tazeleyen Başkan Gündüzalp ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, Burdur’un öncü kuruluşlarından olan Ticaret Borsası’nın, kent ekonomisini kalkındırma adına özverili çalışmalarda bulunduğunu belirterek, Başkan Gündüzalp ve ekibine başarılar diledi.

01/11/2022 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

Read More