Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

Binalarda Yenilenebilir Enerji -Solar ve Jeotermal ve Enerji Verimliliği