Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

ICC SME360X KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu