Şimdi yükleniyor

Burs Başvuru Formu

  BURS İSTEK DİLEKÇESİ

BURDUR TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

                  Borsanızca verilmekte olan karşılıksız eğitim bursundan faydalanmak istiyorum.Hiçbir kurum ve şahıstan burs almamakta olup,herhangi bir firma veya kuruşta daimi eleman olarak çalışmıyorum.

                  Tarafıma burs verildiği takdirde,durum bildirim formunda belirttiğim beyanlarımda değişiklik olduğunda Borsa Genel Sekreterliğine bilgi vereceğimi,bu beyanımın aksi sabit olduğu takdirde bursumun kesilmesini ve almış bulunduğum bursları iade edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN :

ADI SOYADI                                              :

İMZASI                                             :

MÜRACAAT TARİHİ                     :

HALKBANKASI ŞUBE/HS. NO   :

BURS VERİLEBİLMESİ ŞARTLARI VE GEREKLİ BİLGİLER:

 1. Burs verilebilmesi için :
  • T.C.vatandaşı olmak
  • En az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunun öğrencisi olmak (Açık Öğretim Fakültesi hariç)
  • Hazırlık ve birinci sınıfta 22,ikinci sınıfta 24,üçüncü sınıfta 25,dördüncü sınıfta 26   yaşından büyük olmamak
  • Herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak
  • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak gerekmektedir.
 2. ”Durum Bildirim Formu”ndaki sorular eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulacaktır.Banka hesap numarası ve diğer istenilen belgelerde eksiklikler olması halinde burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Durum bildirim formunun 2.sorusuna karşılık belirtilen aile geliri,işyerinden alınacak maaş bordrosu,sosyal güvenlik kurumundan alınacak maaş belgesi veya vergi dairelerinden alınacak beyanname ile sabıka kayıt belgesi dilekçeye eklenecektir.
 4. Yüksek Öğrenim kurumuna ilk defa kayıt yaptıranlar,kayıt belgelerini,ara sınıftakiler ise okuldan temin edecekleri öğrenci belgelerini ve başarılı olarak geçtiği sınıfın not durum belgesini forma ekleyeceklerdir .Bu belgelerde ayrıca,öğrencinin başka bir kurumdan burs alıp almadığı hususu da belirtilecektir.
 5. Halk Bankası hesap numarası öğrencinin kendi adına açılacaktır.
 6. Ayrıca burs istek dilekçesine; Nüfus idaresinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi ile birlikte 1 adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.
 7. Burs başvurusunda beyan edilecek belgelerin tamamı asıl ve ıslak imzalı olacaktır. Fotokopi yada internet çıktıları kabul edilmeyecektir.

 Eğitim Bursu Müracatına Eklenecek Belgeler

 1. Öğrenci Durum Belgesi (Fakülteden alınacak)
 2. Gelir Belgesi (Aileyi geçindiren kişinin maaş/gelir belgesi)
 3. Sabıka Belgesi (Savcılıktan alınacak)
 4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Dairesinden alınacak)
 5. 1 adet fotoğraf

BURDUR

TİCARET BORSASI

DURUM BİLDİRİM FORMU

       fotoğraf


A-ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER:

1.T.C.NO                                                                  :

2.ADI SOYADI                                                       :

3.DOĞUM TARİHİ VE YERİ                                :

4.UYRUĞU                                                              :

5.OKULUN ADI/BÖLÜMÜ                                              :

6.SINIFI / NUMARASI                                          :

7.BAŞKA BİR KURUM VE ŞAHIŞTAN             :          

   BURS ALIP ALMADIĞI

8.HERHANGİ BİR FİRMA VEYA

   KURULUŞTA DAİMİ ELEMAN OLARAK

   ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI                                               :

9.ADRES /TELEFON NO                                       :

9.AİLE İLE BİRLİKTE İKAMET

 

EDİLMESİ HALİNDE

Kendi Evimiz

 

Kira(……………TL)
   

10.İKAMET YURT VEYA KİRALIK

     İSE KİŞİ BAŞINA ÖDENEN AYLIK             :

11.BEDENSEL BİR ÖZÜRÜNÜN

     BULUNUP BULUNMADIĞI                           :

     (Bedensel özür varsa rapor eklenecek)

B-ÖĞRENCİNİN AİLESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

2.AİLENİN TOPLAM AYLIK GELİRİ                :

1.AİLEYİ GEÇİNDİREN FERTLERİN

   ADI-SOYADI VE MESLEKLERİ                                  :

3.AİLESİ İLE BİRLİKTE KALAN

   KARDEŞ SAYISI,ÖĞRENİMDE

   OLANLARIN ÖĞRENİM DURUMLARI         :