Şimdi yükleniyor

Tarihçemiz

BURDUR TİCARET BORSASI’NIN KURULUŞU VE TARİHÇESİ


Burdur Ticaret Borsasının kuruluş çalışmaları 1987 yılında başlamıştır.Birlik yönetim kurulunun 27,08,1987 tarih ve 718 sayılı kararı gereğince,Burdur ilinde Ticaret Borsasının kurulması konusunda tespit için mahallinde incelemelerde bulunulmuştur.  Burdur Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü,Tarım İl Müdürlüğü,Toprak Mahsulleri Ofisi,Et Kombinası,Ticaret ve Sanayi Odası,Belediye ve Valilik makamları ile görüşmelerde bulunulmuş,müstahsil ve tacirlerle birebir görüşmeler neticesinde ilimizdeki ekonomik veriler uygun olduğundan kuruluşu için olumlu rapor verilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri,kurulacak olan borsanın faaliyetini sürdürebilmesi için kendi hizmet binalarında yer ve personel verebileceklerini belirtmişlerdir. Yapılan tetkikler sonucunda Burdur’da ticari ihtiyaç nedeniyle Ticaret Borsası kurulması hasıl olmuştur.Sonuç olarak,kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım ve satımı,fiyat tespit ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere 5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33.maddesi göre çalışma alanı Burdur il sınırı olmak üzere bir Ticaret Borsasının kurulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20,01,1988 tarih ve 3460 sayılı yazısı ile Burdur Valiliğine gönderdiği yazı ile kuruluşun uygun olduğu belirtilmiştir.İl Sanayi Ticaret müdürlüğünün 14,02,1989 tarihli yazısında ise ,ilimizde kurulacak olan Ticaret Borsasına ,kotasyon listesine dahil en az miktarlar üzerinden maddelerin alım satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapılması belirtilmiştir.Burdur Ticaret Borsası 27,04,1989 tarihinde resmen faaliyete geçmiş,23,05,1989 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası binasına fiilen hizmete başlamıştır. Müteşebbis heyette ; Merhum Uğur VELİCANGİL,Merhum Mehmet ACUN,Bekir KOYUTÜRK,Mesut EKİNCİ,Hasan TAYLAN ve Ali DİKİCİ yer almıştır.Borsada yeterli meslek komitesi oluşturulamadığı için 14 üyeli meclis ve 5 üyeden oluşan yönetim ile yönetim kadrosu oluşmuştur. 1989 yılında yapılan ilk seçimlerde yönetim kurulu olarak ; Merhum Uğur VELİCANGİL Başkan,Mesut EKİNCİ Başkan Vekili,Kemal GÖKÇE Muhasip üye ,Hüsnü TABAK ve Bekir KOYUTÜRK üye olarak iş başına gelmişlerdir.Burdur Ticaret Borsası 1989 yılından bu yana kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.