Şimdi yükleniyor

KVKK Başvuru Formu

                                                       VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ:
İsim:  
Soyisim:  
Telefon Numarası: 
E-posta:  
Adres:  

Şirket ile ilişkinizi belirtiniz

  • Üye
  • Eski Çalışan (Çalışma Yılları Tarih Aralığı: ……………………………………………..)
  • Personel
  • İş Ortağı/Danışman/Çözüm Ortağı
  • Özgeçmiş Paylaşılan veya Mülakat İş Başvurusu
  • Diğer

Başvurunuzdaki KVKK 11. Maddesi kapsamındaki talebinizi açık ve anlaşılır şekilde detaylı olarak yazınız;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Başvurunuza hangi yolla dönüş yapılmasını talep ettiğinizi belirtiniz;

  • Adresime posta ile gönderilsin.
  • E-posta adresime gönderilsin.
  • Elden teslim alacağım.

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim

Başvuru Sahibi            :

Adı Soyadı                                        :

Başvuru Tarihi             :

İmza                                                     :