Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

BURDUR TİCARET BORSASI BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Burdur Ticaret Borsası güncel ve güvenilir kurumsal verileri karar alma, hizmet süreçlerinde etkin kullanma ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, verimlilik, gizlilik, erişilebilirlik, güvenlik ilkelerini dikkate almak, teknolojiyi yakından izlemek, günümüz ihtiyaçlarına mevcut süreçlerin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak politikamızdır.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun …. / .… / 2019 tarih, …………. sayılı kararı ile güncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur. Bşk.