Şimdi yükleniyor

E-posta Kullanım Politikası

E-POSTA  KULLANIM  POLİTİKASI

Yasaklanmış Kullanım

 1. Burdur  Ticaret Borsası’nın e-posta sistemi, taciz, suistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kesinlikle kullanılamaz. Bu tür özelliklere sahip bir mesaj alındığında hemen ilgili birim yöneticisine haber verilmesi ve daha sonra bu mesajın tamamen silinmesi gerekmektedir.
 2. Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerekmektedir.
 3. Burdur  Ticaret Borsası ile ilgili olan hiçbir gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer alamaz. Bunun kapsamına içerisine iliştirilen öğeler de dahildir.
 4. Zincir mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir dosya içeren e-postalar alındığında hemen silinmeli ve kesinlikle başkalarına iletilmemelidir.
 5. Kişisel kullanım için Internet’teki listelere üye olunması durumunda Burdur  Ticaret Borsası’nın e-posta adresleri kullanılmamalıdır.
 6. Spam, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlı e-postalara yanıt yazılmamalıdır.
 7. Kullanıcıların kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-postaların sahte e-posta olabileceği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.
 8. Çalışanlar e-posta ile uygun olmayan içerikler (pornografi, ırkçılık, siyasi propaganda, fikri mülkiyet içeren malzeme, vb) gönderemezler.

Kişisel Kullanım

 1. Burdur  Ticaret Borsası ’nın kişisel amaçlar için e-posta kullanımı mümkün olduğunca makul seviyede olmalıdır. Ayrıca iş dışındaki e-postalar farklı bir klasör içerisinde saklanmalıdır.
 2. Çalışanlar, mesajlarının yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engellemelidirler. Bu yüzden şifre kullanılmalı ve e-posta erişimi için kullanılan donanım/yazılım sistemleri yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdır.
 3. Kullanıcıların kullanıcı kodu/şifresini girmesini isteyen e-maillerin sahte e-mail olabileceği dikkate alınarak, herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.
 4. Burdur  Ticaret Borsası çalışanları mesajlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve Burdur  Ticaret Borsası’na gelen mesajları cevaplandırmalıdır.
 5. Burdur  Ticaret Borsası’ nın çalışanları e-postaların Burdur  Ticaret Borsası’ nın dışındaki şahıslar ve yetkisiz şahıslar tarafından görülmesi ve okunmasını engellemekten sorumludurlar.
 6. Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve derhal silinmelidir.   Elektronik postaların sık sık gözden geçirilmesi, gelen mesajların uzun süreli olarak genel elektronik posta sunucusunda bırakılmaması ve bilgisayardaki kişisel klasör’e (personel folder) çekilmelidir.

Gözlemleme

 • Burdur  Ticaret Borsası çalışanları gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları e-maillerde kişisellik aramamalıdır. Bu yüzden yetkili kişiler önceden haber vermeksizin e-mail mesajlarını denetleyebilirler.

E-Posta Virus Koruma

Virus, solucan, Truva Atı veya diğer zararlı kodlar bulaşmış olan bir e-posta kullanıcıya zarar verebilir. Bu tür viruslerle bulaşmış e-postalar Anti-virus sistemleri tarafından analiz edilip temizlenmelidir.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 22/01/2023  tarih, 230/12 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.