Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

BURDUR TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKASI 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak; üyelerin tarımsal ticarette küresel aktörler arasında yer almasına imkân tanıyacak bilgileri paylaşmak Burdur Ticaret Borsasının temel haberleşme politikasıdır.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun …/…./2019 tarih, ……. sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur. Bşk.