Şimdi yükleniyor

Haberleşme/İletişim, İnsan Kaynakları Politikası

BURDUR TİCARET BORSASI HABERLEŞME VE İLETİŞİM SÜRECİ

Burdur Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit,tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere  1989 yılında kurulmuştur.

Burdur Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerine vermiş olduğu hizmet süreci içerinde üyeler ,TOBB ,Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,özel sahıs şirketler,vakıflar,dernekler vb. kuruluşlar ile devamlı iletişim içerisinde bulunmaktadır.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM ARAÇLARI

Burdur Ticaret Borsasında üyeler ve diğer kişi , kurum ve kuruluşlar ile iletişimini haberleşme ve iletişim araçları vasıtası ile yapmaktadır.Borsamızda kullanılan mevcut iletişim araçları dökümü aşağıya çıkartılmıştır.

 1. Telefon Hattı (Santrala bağlı)                        3 adet
 2. Telefon Hattı (Direkt Hat)                           2 adet
 3. İnternet Sistemi (Modem)                             1 adet                        
 4. Masaüstü Bilgisayar                                    12 adet                        
 5. Laptop                                                                       1 adet
 6. Tarayıcı                                                          3 adet
 7. Faks Cihazı                                                    1 adet
 8. Fotokopi Cihazı                                             1 adet
 9. Lazer yazıcı                                                   9 adet
 10. SMS Sistemi                                                  1 adet
 11. WEB Sitesi                                                    1 adet
 12. Eposta adresi                                                8 adet

Borsa içi iletişimin kurulması için 15 dahili hat bulunmaktadır.

 • Başkanın Dinlenme Odası                            114
 • Yönetim Kurulu Başkanı                              115-118
 • Yönetim Kurulu Toplantı Masası                  116     
 • Meclis Başkanı                                              113
 • Meclis Toplantı Salonu                                  117
 • Genel Sekreter                                               125
 • Özel Kalem                                                   111-119
 • Basın ve Halkla İlişkiler                                120
 • Tescil ve İstatistik (1)                                    122
 • Tescil ve istatistik (2)                                    123
 • Tescil ve İstatistik (3)                                    124
 • Muhasebe ve Mali İşler                                 121                 
 • Çay Ocağı                                                     126
 • Kalorifer Dairesi                                            129
 • Asansör                                                         127
 • Üye Çalışma Ofisi                                         112
 • Muamelat Memuru                                        128

TELEFONLA İLETİŞİM

Borsada dahili görüşmeler  direkt dahili  numara tuşlanarak yapılmaktadır.Her servis ve personelin iç iletişimde bulunmasına olanak tanınmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ,Meclis Başkanı ve Genel Sekreter ‘in dış hat görüşmelerinde aranacak kişi yada kurum  Santral görevlisine belirtilir,görevli numarayı arayarak yetkiliye bağlar ve  görüşme sağlanır. Borsa personelinin dış hat görüşmesi ise ,personel 9 tuşuna basarak dış hat alır ve numara girilerek arama gerçekleştirilir.

KISA MESAJ (SMS) İLE İLETİŞİM

Borsa tarafında üyelere,kişi ve kurumlara 160 karakteri geçmeyecek kısa mesajların gönderilmesinde SMS kısa mesaj servisi kullanılır.  Özel Kalem Memuru tarafından Kısa Mesaj metni ile hangi gruplara gönderileceği  SMS Gönderim Formuna (BTB-FR-035/00) yazılır ve Genel Sekreter’e onaylatılır.Onay işleminden sonra internet aracılığı ile ilgili guruplara  gönderilir.

SMS sistemine kayıtlı üyeler ve diğer kişi kuruluşlar guruplara ayrılarak ayrı ayrı listelenir.SMS Rehberine kayıtlı cep telefon numaraları 3 ayda bir periyodik olarak Özel Kalem Memuru tarafından güncellenerek sistem güncel halde tutulur.

SMS Gönderim Raporlarına göre ulaşmayan numaraların sebebi araştırılarak yeni aktif numara bulunmaya çalışılır.   

FAKS İLE İLETİŞİM

Borsada mevcut servislerin iş ve işlemleri ile ilgili,Borsa üyeleri,TOBB,Bakanlıklar,kamu kurum/kuruluşları ile özel kişi ve işletmeler ile iletişim için faks ile iletişim yöntemi de kullanılmaktadır. Başkanlıklar,Genel Sekreterlik , Muhasebe ve Mali İşler Servisi,Tescil ve İstatistik Servisi,Basın ve Halkla İlişkiler Servisi ile Özel Kalem Servisinden diğer kişi ve kuruluşlara gidecek evrak veya doküman faks cihazı kullanılarak gönderilir.Gönderim yapıldıktan sonra raporu alınır ve evrak ile beraber ilgili yazışma dosyasına takılır.Aylık olarak faks gönderim raporları dosyasına takılır.

EPOSTA İLE İLETİŞİM

Eposta adresi olan üye, TOBB, Bakanlıklara eposta ile iletişim yöntemi kullanılmaktadır.Özellikle aylık Borsa İşlem bültenimiz tüm borsalara e mail ile her ay ulaştırılmaktadır.Ayrıca TUİK’e gönderilecek formlar da mail ile gönderilmektedir. Özellikle TOBB ile mail yöntemi ile iletişim daha etkin kullanılmaktadır. Üye kayıt işlemleri sırasında üyenin iletişim araçlarının tamamı alınmaya çalışılmaktadır.Özellikle mail adresinin alınması ve kullanılması üyeye anlatılmaktadır.

WEB SAYFASI İLE İLETİŞİM

Borsamız web sayfasından da üyelerimize ve kamuoyuna ulaşılmaktadır.Borsa ile ilgili haber, ilan ve duyurular web ana sayfasına konularak iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca haber arşivi linki konularak ziyaretçilerin eski tarihli haberlere tekrar ulaşılması sağlanmaktadır. Web sayfamızda; güncel haberler,güncel üye listesi, aylık Borsa İşlem Bülteni,Yıllık Faaliyet Raporu,Kotasyon Listesi,Haber Arşivi,Hizmet Standartları Tablosu,Organizasyon Şeması,tarifeler,üyelik kayıt işlem bilgileri,Yıllık İşlem Hacmi,Önemli telefonlar ve siteler,fotoğraflar,Genç ve Kadın Girişimciler, teşkilat yapısı ve bilgi edinme gibi bilgileri içeren geniş bir bilgi sistemi  mevcuttur. Web Sitesi güncellemesi ,bilgiler güncel dosyalar oluşturularak sisteme girilerek yapılmaktadır.Ayrıca web sitesinin  3 ayda bir yedekleri alınarak bilgi kaybı önlenmektedir.

İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

Borsada iletişim faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili 6 ayda bir istatistiki bilgiler derlenerek etkinlik konusunda raporlar çıkartılır ve Yönetim Kuruluna sunulur. Ocak ayında Haziran-Aralık aralığı dönemi iletişim bilgileri derlenir ve raporlanır.Temmuz ayında ise Ocak-haziran aralığı dönem iletişim bilgilere değerlendirmeye tabi tutularak rapor haline getirilir.

Raporda belirtilen eksiklik veya aksaklıklar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir düzenlemeye gidilir.Gerekli iyileştirmeler yapılarak iletişim ve haberleşme sistemi dinamik tutulmaya çalışılır. 

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun  22 / 01 / 2022  tarih, 230/12 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.


BURDUR TİCARET BORSASI  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Burdur Ticaret Borsası olarak ;

 • Borsamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
 • Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözardı etmeden , iş kanunu ve diğer yasal mevzuata uygun hareket etmek,
 • Borsamızın başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışanın çalışma ortamının iyileştirmesini yapmak
 • Borsa personelinin moralini yüksek tutmak ve  motivasyonun sağlamak için başarılı personeli  ödüllendirmek.

Borsamızın İnsan kaynakları politikasıdır.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun  22 / 01 / 2023  tarih, 230/12 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.