Şimdi yükleniyor

Şifreleme Politikası

 1. Genel Şifre Oluşturma Kuralları
 2. Şifreler sekizden daha az karaktere sahip olmamalıdır.
 3. Şifreler aşağıdaki gibi ortak değerler olmamalıdır
 4. Ailesinin,  arkadaşının,  sahip olduğu bir hayvanın veya bir sanatçının ismi.
 5.  Bilgisayar terminolojisi ve isimleri, komutlar, siteler, şirketler, donanım veya yazılım gibi.
 6. “borsa”, “Burdur” gibi isimler.
 7. Doğum tarihi veya adres ve telefon numaralari gibi kişisel bilgiler.
 8. Aaabbb, qwerty,zyxwuts, 123321 vs. gibi harf veya rakamlar.
 9. Yukardaki herhangi bir kelimenin geri yazılış şekli.
 10. Yukandaki herhangi bir kelimenin rakamla takip edilmesi (örnek ,gizli1, gizli2).

Şifreler aşağıdaki karakteristiklere sahip olmalıdır.

 • Küçük ve büyük karakterlere sahip olmalı (örnek, a-z, A-Z)
 • Hem dijit hem de noktalama karakterleri ve ayrıca harflere sahiptir. (0-9, !@#$%A&*()_+|~-=V{}[]:”;'<>?,/)
 • Herhangi bir dildeki argo, lehçe veya teknik bir kelime olmamalıdır.
 • Şifreler herhangi bir yere yazılmamalıdır veya elektronik ortamda tutulmamalıdır. Kolayca hatırlanabilen şifreler oluşturulmalıdır. Örnek olarak; “tarih değil; hatalar tekerrür eder” cümlesi “Td,HtE!” veya türevleri şeklinde olabilir.

Not: Yukandaki herhangi bir örneği şifre olarak kullanmayınız.

B. Şifre Koruma Standartları

Burdur Ticaret Borsası bünyesinde kullanılan şifreleri kurum dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız. (örnek, internet erişim şifreleri, bankacılık işlemlerinde veya diğer yerlerde). Değişik sistemler için farklı şifreleme kullanın. 

Burdur Ticaret Borsası bünyesinde kullanılan şifreleri herhangi bir kimseyle paylaşmayınız.  Bütün şifreler Burdur Ticaret Borsası ‘na ait gizli bilgiler olarak düşünülmelidir.

a)  Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir:

 • Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek.
 • E-posta mesajlarında şifre belirtmek.
 • Üst yöneticinize şifreleri söylemek.
 • Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak.
 • Aile isimlerini şifre olarak kullanmak.
 • Herhangi form üzerinde şifre belirtmek.
 • Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak.
 • Şifreleri işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarınıza bildirmek.
 • Uygulamalardaki “şifre hatırlama” özelliklerini seçmeyiniz. (örnek, Outlook, Internet Explorer vs.)
 • Tekrar etmek gerekirse, şifreleri herhangi bir yere yazmayınız ve herhangi bir ortamda elektronik olarak saklamayınız.
 • Şifreler an az altı ayda bir değiştirilmelidir.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun  22 / 01 / 2023  tarih, 230/12 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.